ZABEZPIECZENIA NA TRANZYT I CŁO


Udzielamy zabezpieczenia na tranzyt i cło.

W procedurze tranzytu wspólnotowego  - posiadamy pozwolenie na zwolnienie ze
składania gwarancji.
W procedurze dopuszczenia do obrotu  - posiadamy gwarancję generalną